fbpx

Disclaimer

Wij bedanken u voor een bezoek aan onze website. Deze website is eigendom van Lenco Zonwering B.V.

Lenco gaat uiterst zorgvuldig te werk om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website correct is en wordt weergegeven. Niettemin geeft Lenco Zonwering B.V. geen garantie met betrekking tot volledigheid, juistheid of nauwkeurigheid de inhoud van deze website en eventuele inhoud van links.

Lenco kan cookies toepassen om onze webgebruikers gemakkelijk te herkennen en de navigatie door onze site zo mogelijk te vereenvoudigen. Tevens bouwen we hiermee bezoek en navigatiestatistieken op. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke informatie. Lenco verzamelt geen persoonlijke gegevens tenzij u deze vrijwillig en door eigen invoer verstrekt. Indien u geen cookies van de Lenco website wenst te ontvangen kunt u dit blokkeren in uw browser.

Indien u door middel van een email of invulformulier gegevens aanvraagt worden deze gebruikt om met u in contact te treden. Indien u op deze manier uw gegevens aan ons heeft verstrekt kan het gebeuren dat u een mailing van ons ontvangt of telefonisch benaderd wordt.

Lenco zal door u opgegeven persoonsgegevens niet doorverkopen of verhuren dan wel op een andere wijze verstrekken aan derden.

Indien u dit wenst heeft u de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen dan wel te laten verwijderen. Mocht u hiervan gebruik willen maken dan verzoeken wij u dit per brief, fax of email kenbaar te maken.

De Lenco website bevat mogelijk hyperlinks naar andere sites. Lenco is niet verantwoordelijk voor en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en regelgeving van deze sites.

Lenco is niet aansprakelijk voor schade hoe dan ook ontstaan welke voortvloeit uit het verkrijgen of niet verkrijgen van toegang tot deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot virussen die van invloed zijn op uw computerapparatuur, netwerk, software of data.

U heeft van Lenco het recht om kopieën van deze website voor persoonlijk gebruik te tonen, te bewaren en te reproduceren, mits u Lenco herkenbaar als bron vermeldt.